hytteregler 

DNT Romsdal sine hytter tilligger et landsdekkende rutenett under Den Norske Turistforening (DNT). Dette betyr at dersom hytta er definert som åpen eller åpen med DNT nøkkel, så er hytta åpen for alle som kommer, medlemmer og ikke-medlemmer. I prinsippet blir aldri en slik hytte full, man skal alltid i felleskap finne en løsning så alle kommer inn, og de fleste hyttene har noen ekstra madrasser som kan legges på gulvet.

DNT-nøkkel
DNT-nøkkel må medbringes på de hyttene som står oppgitt som "låst med DNT nøkkel". En DNT nøkkel kan hentes ut ved Intersport Roseby, Platou i Molde, Norsk Tindesenter på Åndalsnes og på kontoret til DNT Romsdal på Gamle Molde Stadion. Dette er den viktigste medlemsfordelen så medlemskort må fremvises ved utlevering av nøkkel. Utlevering av nøkkel skjer mot et depositum på kr 100,-.

Registering
Skriv deg inn i besøksprotokollen med en gang du ankommer hytta. Først når det er gjort, har du rettigheter på hytta.

Gruppen velger en gruppeansvarlig. Alle deltakere skriver seg likevel inn i besøksprotokollen. Gruppeansvarlig markeres og setter en klamme i hytteprotokollen for deltakerne i sin gruppe.

Betaling
Oppgjør skal skje på hytta du bor i. Noter proviantuttak etter hvert, og legg oppgjør i betalingskassa før du går videre.

Gruppeansvarlig lager en felles innbetaling for hele gruppen. Dersom det er gitt avtale om medlemspris til en gruppe, skriver gruppeansvarlig inn navn til den person avtalen ble inngått med på betalingsslippen.

Søppel
Avfall som papp og papir brennes. Plast, bokser og glass tømmes i container hvor dette finnes. Tomme vinflasker o.l. tas med av besøkende selv! På de hytter hvor det ikke er søppelsortering må alt av avfall tas med ned fra fjellet.

Vann
Bruk rustfrie stålbøtter til drikkevann. Om vinteren må du bruke litt tid og arbeid på å finne drikkevann. Smelting av snø er kostbart og tungvint. Det er heller ikke noen god hygienisk løsning. Spa deg ned til overvann eller lag et hull i isen. Ikke sett igjen vann i bøtter og kjeler.

Ved
Vedtransporten er meget kostbar. Fyr med omtanke og hogg småved klar for neste gjest. Utnytt ledig ovnsplass til oppvarming av vann. Veden skal ikke brukes til bålbrenning utendørs.

Overnatting
Lakenpose sovepose eller eget sengetøy skal brukes. Det er rimelig og god folkeskikk at familier med barn og medlemmer over 60 år får fortrinnsrett til køyeplass. Det skal være ro på hytta mellom kl. 2300 - 0600. Anvisninger fra eventuelle hytteverter skal følges.

Røyking
Røyking er kun tillatt utendørs!

Alkohol
Turistforeningen har en restriktiv holdning til alkohol. Ved bruk av alkohol må det vises måtehold, og det må på ingen måte være til sjenanse for andre gjester. Hytta er ikke festlokale. Ikke la tomme vinflasker stå igjen på hytta, ta de med deg!

Renhold
Vask opp så snart du har spist. Tørk også av kokeapparat, kjøkkenbenk og bord. Vask rommet ditt og en del av fellesarealet. Oppvaskhåndklær kokes opp når det trengs.

Avreise
Når hytta forlates skal den være i minst like god stand som ved ankomst. Gjør skikkelig rent og rydd opp. Re opp sengen så den ser fin ut til neste gjest. Matrester fjernes, propanen stenges. Gjør klar ved for opptenning til neste gjest. Ytterdører og vinduer lukkes forsvarlig. Om vinteren må om nødvendig karmer rengjøres for snø.

Dagsbesøk
Ved bruk av hytta til oppholdsrom, tørking av klær, laging/spising av måltider, gjøres det opp for dagsbesøk. Dagsbesøkende har også medansvar for renhold av hytta.

Teltere
Glem ikke at du er på telttur. Teltet plasseres minst 150 meter fra bebodd hytte, eller på anvist teltplass. Ved bruk av hytta, gjør opp for dagsbesøk og proviant. Ved opphold i hytta etter kl. 1800 betales opphold som for overnatting.

Hunder
Det er forbud mot hunder i oppholdsrom på MRTs hytter. Det er egne soverom for hund/herre på de fleste av våre hytter. Se mer info under hver hytte, eller ta kontakt med MRTs administrasjon.


GOD TUR!