hyttebooking

Vasstindbu.
Vasstindbu. Foto: Martin Gjellestad

På fire av MRTs sine ubetjente hytter kan man nå forhåndsbestille sengeplass.Du er da sikker på at du får en seng og du betaler på forhånd. Enklere for deg, enklere for oss. Det er viktig å lese regler og vilkår nedenfor før du booker.

HER KAN DU NÅ RESERVERE SENG PÅ FORHÅND:

 • Vasstindbu -​​​​​​​ Det er fortsatt mulig å overnatte på hytta uten å booke, da det kun er en av to hytter som er åpen for booking.

 • Svartvassbu -​​​​​​​ Det er fortsatt mulig å overnatte på hytta uten å booke, da det kun er en av to hytter som er åpen for booking.

 • Brandstadbu - Alle 8 senger er tilgjengelig for booking. Vi anbefaler derfor at du reserverer seng på forhånd.

 • Feskarbu - Her booker man en hel hytte og ikke en seng.

 • Skorgedalsbu - 11 senger fordelt på 4 rom er foreløpig tilgjengelig for booking. 

På Vasstindbu kan 6 av totalt 10 senger bookes, mens på Svartvassbu kan 6 av totalt 12 senger bookes. På Vasstindbu er er det senger i hovedhytta som kan bookes, mens på Svartvassbu er det senger i den nyeste hytta, sikringshytta, som kan bookes. På Feskarbu kan du booke de to hyttene, Feskarbu og Ottarbua som begge har to senger. 

Dersom du skal bestille for barn eller ungdom får du rabatt på prisen ved å velge barne- eller ungdomspris etter at du har valgt reservasjon av en seng.

Veien fra booking fram til sengen er din:

 • Både medlemmer og ikke-medlemmer kan booke sengeplass. Medlemmer av DNT har rabattert pris. Medlemsnummer må oppgis ved bestilling.
 • Hvert rom og hver seng er nummerert på hytta. I bestillingssystemet ser du hvor mange senger det er per rom. Forsøk å fylle hele rom best mulig når du bestiller for en gruppe. 
 • Utskrift av kvittering for betalt opphold skrives ut og tas med på turen.
 • For at bookingen skal være gyldig må du komme frem til hytta før kl. 19, og ha med deg utskrift av kvittering for betalt opphold eller synlig kvittering på mobilen. Dersom du har booket og ankommer hytta senere enn kl. 19 gjelder forskuddsbetalingen fortsatt, men fortrinnsretten til seng faller bort. Klokkeslettet er bestemt bl.a. for at andre gjester ikke skal måtte vente hele kvelden før de kan finne seg en seng.
 • Skriv deg inn i protokollen på vanlig måte, men skriv i protokoll at du har forhåndsbetalt for selve overnattingen gjennom "Hyttebooking". 

Skoleklasser/grupper

Skoleklasser og andre større grupper, som ønsker å booke overnatting på MRTs fjellhytter skal ikke bruke bookingsystemet, men sende en e-post til mrt@dnt.noDette gjelder om dere er mer enn 6 personer, eller ønsker faktura tilsendt. Her oppgir du hyttenavn, dato, antall personer og evt. fakturaadresse. Dette gjelder for alle våre hytter. Selv om grupper "reserverer" kan det fortsatt komme andre besøkende, men vi setter pris på om større grupper gir oss beskjed på forhånd.


VILKÅR:

Avbestilling

 • Du kan selv avbestille ved hjelp av kvitteringen du har mottatt på e-post. Her finner du en link du kan bruke for avbestilling. Dersom du ikke har dette, tar du bare kontakt med oss.

 • En booket seng kan avbestilles med full refusjon inntil det gjenstår 10 dager til ankomstdagen.

 • Avbestilling av booket seng etter at det gjenstår 10 dager, men før det gjenstår 5 dager til ankomstdag, gir rett til en refusjon på 50% av bookingsbeløpet.

  Avbestillinger som skjer etter at det gjenstår 5 dager til ankomstdag gir ingen rett til refusjon.

 • Dersom du blir forhindret fra å benytte bookingen på angitt hytte og dato, gjelder betalingen tilsvarende på andre hytter i en uke før og en uke etter den bestilte dato. Fyll i så fall ut engangsfullmakt og legg ved kvittering fra bookingen i hyttesafen.

 • I ekstraordinære tilfeller, når opphold på hytten blir forhindret pga stengte veier, uvær som gjør det uforsvarlig å gå, sykdom eller andre hindringer utenfor gjestens kontroll, kan innbetalt overnatting refunderes i form av en verdikupong som gir tilsvarende overnatting på en valgfri selv- eller ubetjent MRT-hytte. For ordens skyld presiseres det at nedbør og dårlig vær sommerstid i seg selv ikke regnes som forhold utenfor gjestens kontroll. Ved slike hindringer sendes krav om verdikupong på e-post til mrt@dnt.no senest en uke etter bestilt dato.

 • Vis fleksibilitet i forhold til andre gjester. Forhåndsbestilt seng gir deg rett til den sengen du har betalt for, andre soveplasser på samme rom er fortsatt tilgjengelig for andre gjester.

Selvbetjeningssystemet er unikt, og fungerer godt takket være sporty og samarbeidsvillige fjellfolk. En bestillingsordning kan bli en viktig videreutvikling av systemet, men bare dersom alle våre gjester fortsetter å være like fleksible og innstilt på samarbeid som de alltid har vært. - Det er akkurat dette som gjør selvbetjeningssystemet spesielt, og som gjør oppholdet på hyttene til en god opplevelse for alle!

Molde og Romsdals Turistforening er svært interesserte i å høre hva du synes om ordningen. Ta kontakt på tlf. 71218202 eller e-post mrt@dnt.no.

Foto: Ida Amelie Helgesen