Storlihytta - en hytte for folket

Sørøstfasade på Storlihytta
Sørøstfasade på Storlihytta Foto: Arkitektene BBW AS

Med en av Moldes råeste utsikter over fjorden og panoramatoppene ønsker Molde og Romsdals Turistforening (MRT) å gjøre Storlihytta om til et naturlig og ønsket utfluktssted i Moldemarka for besøkende til Molde og folk flest. Storlihytta i ny drakt og med ny giv fra MRT vil være med å fremme friluftslivet i Molde og dermed også folkehelsen.

Det er nå 1,5 år siden MRT kjøpte Storlihytta for en symbolsk sum. Hytta hadde da lenge fungert som «hytta midt imellom», midt imellom Varden og Skihytta, og hvor tidligere drivere ikke har greid å finne tilbake til en langsiktig bruk etter at opprinnelig turistfunksjon falt bort. For det var med funksjon som turisthytte Storlihytta ble oppført av Grand Hotel i 1890, i perioden da fjordturismen i Norge startet opp. Hytta kom over i privat eie fra 1913, og etter det har det blitt gjort mange endringer på hytta.

Ønsket er å restaurere den opprinnelige delen, for å tydeliggjøre Storlihytta fra da den var en turisthytte i perioden 1890 til 1913, og bygge et tilbygg som setter fotavtrykk fra den tiden vi er i. Den gamle hytta, juvelen, blir da godt ivaretatt samtidig som foreningen får dekt sine behov i den nye hytta. Sammen vil disse to hyttene gi både et ubetjent og betjent tilbud til folket, akkurat slik Turistforeningen også tilrettelegger i fjellet. Dermed blir hytta et turmål både for dags- og nærmiljøtur, samt overnattingsturister.

Veien og prosessen frem til at det nå søkes om å få restaurere og bygge nytt tilbygg har foreningen jobbet lenge med. Det har vært viktig for MRT å tenke vern gjennom bruk. Storlihytta har en viktig rolle i Molde sin historie og MRT ønsker å legge vekt på den turistfunksjonen som hytta tidligere har hatt. Det er som om endene møtes med den historiske delen som nå flettes sammen med Turistforeningen, og dens tilrettelegging for folket i naturen.

Den gamle ærverdige hytta fra 1890 vil bli et ubetjent tilbud med mulighet for overnatting og bruk av utedoen. Den nye delen vil være betjent enkelte dager i uka og så ønsker vi å leie ut denne delen til de som ønsker å legge selskaper, møter, kurs og lignende til dette praktfulle stedet bare et steinkast fra der vi bor nede i byen.

Vinduene i fellesarealene vender mot utsikten over fjorden og fjellene, mens utsikten fra soverom, toalett og kjøkken legges mot Moldemarka og den trollske skogen. Å ha store vindusflater i tilbygget er viktig. Det er lagt vekt på at besøkende kan gå inn og fortsatt oppleve noe av naturen og med spennende arkitektur kan det hende det kommer folk som er mer interessert i å se på hytta enn å gå tur, slik at vi kan lokke enda flere ut i vår majestetiske natur.

Beliggenheten er fantastisk og med kort vei fra både parkeringsplass ved Grua, Kringsjåområdet og lett ankomst fra Vardeveien vil hytta være tilgjengelig for alle og være med å senke brukerterskelen for «nye» brukere i marka. Hytta vil selvsagt ha et inngangsparti som er tilrettelagt for rullestolbrukere, samt med handikaptoalett og det ene soverommet i påbygget er lagt til første etasje for at også de som trenger mer tilrettelagte omgivelser skal kunne overnatte her. Vi ønsker at hytta skal være et sosialt treffpunkt, en berikelse for folket som bruker Moldemarka og for den som trenger å leie et lokale litt utenom det som tilbys av byens hoteller og andre.

Fra gammelt av har området rundt Storlihytta hatt stor bruksverdi for skisport og det ønsker MRT å ta opp igjen. Om vinteren er hytta lett tilgjengelig til fots og gjerne med truger, og foreningen ønsker også at flere med ski på beina skal kunne ta turen innom hytta, samt at noe av det gamle skileikområdet kan ryddes og tas i bruk igjen. At en kan legge ulike arrangement både for Barnas Turlag, DNT ung, folk flest og også for fjellsportfolket til dette området. I tillegg er det en god dialog med Molde Kommune om å få oppkjørte skispor fra Vardeveien og at det blir tilrettelagt for en skitrasé fra Kringsjå og opp i marka, via Storlihytta. Perfekt for den som vil ha seg en rask skitur og kjøre noen svinger etter en lang dag på jobb.

Til våren starter MRT med tilrettelegging av uteområdet rundt hytta ved å sette opp et grindbygg med bålplass og et lite krypinn, samt at utedoen skal rustes opp. Dette er gledelig og kan gjennomføres med midler fra Tilhørighetsprosjektet, Istad Kraft og Molde Kommune.

Etter en lang planleggingsprosess er MRT nå klare for å sende inn søknaden og få en bekreftelse på at prosjekt Storlihytta kan settes i gang med restaurering og bygging av det som skal bli nye Storlihytta. Foreningen gleder seg og håper å få tilslag i søknadsprosessen, samt at folket vil ta godt imot hytta. MRT ønsker med realiseringen av «Storlihytta i ny drakt» å kunne gi Moldemarka og regionshovedstaden vår et utvidet tilbud som igjen gir befolkningen god folkehelse, samt MRTs nærmiljøsatsing og aktivitetstilbud et godt løft. For hytta sin del er det nok et spørsmål om nå eller aldri.

I sommer greide MRT med en enorm dugnadsinnsats å holde hytta åpen hver onsdag i 4 måneder, med 3 skift hver onsdag og 2 personer pr skift, og tilbakemeldingene fra de besøkende var så positive. Det er mye som tyder på at det er et populært utfartssted som folk ønsker skal bli mer enn bare «hytta midt mellom».

Storlihytta sett fra nordøst
Storlihytta sett fra nordøst Foto: Arkitektene BBW AS

Bakgrunn
Molde og Romsdals Turistforening (MRT) har siden stiftelsen i 1889 drevet med hytter, ruter og turer i fjellet. Hyttene og rutene ligger primært i Rauma og Nesset, samt i høyfjellet. De siste årene har MRT sett etter en mulighet for å etablere seg i nærmiljøet og ved sjøen. Med kjøpet av Storlihytta håper MRT å nettopp kunne gjøre dette, etablere en nærturhytte, nær Molde som regionens hovedstad.

I Den Norske Turistforening, og dermed også MRT sitt Veivalgsdokumentet er det grunnet utfordring knyttet til at terskelen for nye brukere er for høy, satt opp konkrete mål for blant annet å sikre at det finnes et godt tilbud i folks nærområde. Storlihytta er MRTs nærmiljøsatsing. Den ligger i Moldemarka og er lett tilgjengelig for alle, også for de som har behov for rullestol.

Moldemarka brukes mye av befolkningen – både til fots, på sykkel og på ski. Ved å gjøre hytta om til et attraktivt samlingssted, er MRT helt sikre på at dette vil sørge for at enda flere kommer seg ut i naturen og får gode naturopplevelser for livet.

I tilknytning til den opprinnelige hytta ønsker MRT å sette opp et tilbygg som går godt sammen med den gamle hytta, hvor nye, moderne fasiliteter for lønnsom drift kan legges, slik som innlagt vann, strøm, et godkjent kjøkken, soverom, et stort samlingsrom som kan benyttes både til møter, kurs og matservering med mer.

Det vil være et separat tilbygg som isoleres og som MRT ønsker at skal gi en følelse av å ha naturen rundt seg og hvor besøkende skal kunne nyte den fantastiske panoramautsikten selv om de sitter inne. Sammen vil disse to byggene bygge bro mellom deres to tidsperioder, hvor formålet for bruken av hytta var og er det samme – en hytte for folket og naturopplevelser.

Foto: Arkitektene BBW AS