Gledelig medlemsutvikling i 2020

DNT Romsdal har en medlemsvekst på 1,1% fra 2019 til 2020. Nå er det 3346 medlemmer i DNT Romsdal. Spesielt gledelig er det også at det i aldersgruppa 0-12 år (Barnas Turlag) er en økning på hele 17,4% fra i fjor til i år!

Medlemskategori Antall medlemmer 2020 Utvikling 2019-2020 
Familie Hovedmedlem 256 + 15,84%
Hovedmedlem 1079 - 8,25%
Ungdom 19-26 år 154 + 10,79%
Honnør 416 + 4,52%
Livsvarig 20 - 4,56%
Barn 0-12 år 129 + 11,21%
Skoleungdom 13-18 år 31 - 25,61%
Husstandsmedlem 414 - 5,91%
Familie Husstandsmedlem 817 + 13,95%
TOTALT 3346 + 1,1%
2020 2019 Utvikling 2019-2020
Antall seniorer 60 år + 906 892 + 1,6%
Antall ungdom 13-26 år 561 547 + 2,6%
Antall barn 0-12 år 392 334 + 17,4%

Kommunestatistikk

Kommune 2020
1506 Nye Molde Kommune 2176
1539 Rauma Kommune 443
1535 Vestnes Kommune 168
1546 Gamle Sandøy (Nå en del av 1507 Nye Ålesund Kommune) 45
1547 Aukra 107
1548 Gamle Fræna (Nå en del av 1579 Hustadvika) 305
Andre kommuner 102
TOTALT 3346

Skrevet av Arnstein Salthammer Eide 27. oktober 2020