Folkevandring til Kringstadsetra

Kampen mot åpen vei i dagen i arbeiden med E39 i Moldemarka går nå, og friluftsorganisasjonene oppfordrer folk til å kjempe en felles kamp nå før det er for sent.

Sammen om et klart nei til vei i dagen
Lokale natur- og friluftsorganisasjoner står sammen om et klart nei til å legge E39 som vei i dagen i Moldemarka. Søndag 6.september inviterte de seg selv, politikere fra alle de ulike partiene og grunneierne til en friluftsprat på tunet til Kringstadsetra. I underkant av 200 personer fant veien til setra i finværet. Det ble en saklig og god friluftsprat rundt temaet under ledelse av Ole Bjørner Loe Welde, redaktør i Romsdals Budstikke.

- Vi tror og håper at de som har deltatt går hjem og er litt klokere i saken, og ikke minst engasjerer seg og engasjerer andre. At folk skjønner at de ikke trenger å skrive lange høringsbrev og jobbe iherdig med formuleringer. De må bare engasjere seg nå før høringsfristen 15.september og sende inn sine korte eller lange innspill via Molde kommune sin nettside, sier Maria Holo Leikarnes, daglig leder i DNT Romsdal.

Send inn din uttalelse i saken om Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde før 15.september!

Tydelig illustrasjon av veginngrepet
Friluftsorganisasjonene og grunneierne hadde i forkant av arrangementet merket opp hvor veien vil komme og krysse setervegen i form av sperrebånd og markeringsspray. Dette illustrerte godt for alle turgåere hvor vei i dagen vil ramme turområdet. Det en ikke får frem er konsekvensene av støy et slikt inngrep vil medføre. I følge Statens vegvesen vil støyen være størst ved veien, men den vil også spre seg ganske langt oppover i dalen. Ulike alternativ for støyskjerming er vurdert, men det viser seg at det er vanskelig å oppnå god ettekt av skjerming i området i følge Statens vegvesen.

Friluftsprat om verdivalg på setervollen
Temaet for friluftspraten var de tre alternativene for den nye E39 i Moldemarka, som er en del av Møreaksen mellom Molde og Ålesund. To av alternativene viser en vei i dagen på omkring 2 kilometer, og det er denne naturvern- og friluftsorganisasjonenen reagerer kraftig på. - Vi er unisort enige om at vegen må legges i tunnel hele den 12 kilometer lange strekningen det er snakk om fra Julbøen til Molde, sier Ole Haugland, leder i Moldemarkas Venner.

- Og så må det komme frem at prisforskjellen som blir løftet frem av ordfører Torgeir Dahl på omrking 2 milliarder er når statens vegvesen og politikerne sammenligner det beste alternativet for tunnel på hele strekningen mot det dårligste vegalternativet med 2 felts vei og 80 km/t, fortsetter han. Sammenligner man en 4 felts vei i dagen med to løps tunnell med 4 felt, hvor begge alternativene har 110 km/t sone, vil differansen kun være på omkring 300 millioner.

Her er det et stort verdivalg som må gjøres og er vi villige til å gi fra oss tilnærmet uberørt natur for denne prislappen? Hva vil fremtidige generasjoner si om et slikt valg? sier friluftsorganisasjonene.

Torgeir Dahl understreket at den nye vegen er en konsekvens av Møreaksen med ferjefritt samband Molde-Ålesund og landfast tilknytning for Midsund og Aukra. Han understreket at trafikken fra Møreaksen ikke skal settes på før den nye vegen fra Julbøen er ferdig til bruk.

Oppfordrer til engasjement
Ordfører Torgeir Dahl og flere andre ploitikere som fant veien til Kringstadsetra sier at de ikke har trukket noen endelig konklusjon ennå, og at de er påvirkelige. Flere av dem minnet om at fristen for å komme med innspill er 15. september, og at det deretter legges opp til vedtak i kommunedelplanen i desember.

Ingvild Espelid Wold fra MDG holdt et engasjert innlegg der hun advarte mot å bygge ned mer natur. Ingen setter en prisvurdering på naturen og den blir derfor fort taperen i slike saker. I denne saken er den samlede vurderingen fra Sweco og Statens vegvesen at en vei i dagen har en middels til stor konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Wold etterlyste flere alternativ i denne saka.

– Ikke rør marka. Veg i dagen vil gi et sterkt preg av fysiske inngrep. Vi vil få anleggsveger og deponi, turvegen må legges om og det blir mer trafikkstøy. Med tunnel hele vegen vil marka forbli uberørt, sier Ole Haugland, leder i Moldemarkas venner.

Grunneier Trond Haukebø er også sterkt kritisk til ny veg i Moldemarka. - En slik veg vil gjøre ubotelig skade og være uheldig både for friluftsliv, vilt og skogsdrift.

Pengespørsmål
Stortingsrepresentant Helge Orten tok turen til Kringstadsetra for første gang. Han ble utfordret på om staten kan bidra med de ekstra midlene som skal til for å bygge lang tunnel slik at Moldemarka fredes for inngrep.

- Innspill på alle tre alternativene blir vurdert når vi skal se på helheten. Tenk konstruktivt. Alle alternativene kan også være realistiske, men det er knallhard kamp om pengene når Nasjonal transportplan skal legges fram, sa Helge Orten.

Verdisetting av natur
Roy Høyer stod for kaffekoking på bål, som turgåerne som kom til setra fikk servert. - Naturvern- og friluftsorganisasjonenes fokus er ikke politikk og akse. Vi vil bare ikke ha veg gjennom ei naturperle og det må vi kjempe for nå mens saken er på høring. Vi står på så langt vi kan for å hindre at det skal skje. Pengene rår, men vi kan ikke verdsette ei naturperle i kroner. Dette er et helt unikt naturområde med høy betydning for nærfriluftslivet, folkehelse og 3 generasjoner på tur, sier Roy Høyer i Moldemarkas Venner.

Sammen med de andre friluftsorganisasjonene og grunneierne oppfordrer han folk til å vise sitt engasjement nå og sende inn høringer før 15.september.

Vi står sammen for å unngå at det skjer en 100-års tabbe. Toget går nå.


Friluftsprat på Kringstadsetra med E39 i Moldemarka som tema samlet i underkant av 200 personer søndag 6.september 2020.
Friluftsprat på Kringstadsetra med E39 i Moldemarka som tema samlet i underkant av 200 personer søndag 6.september 2020. Foto: Maria Holo Leikarnes
Oppmerking med merkespray og merkebånd for hvor veien vil komme og krysse turveien til Kringstadsetra.
Oppmerking med merkespray og merkebånd for hvor veien vil komme og krysse turveien til Kringstadsetra. Foto: Marte Melbø