Kulturlandskapsprisen 2020

Kulturlandskapsprisen 2020 ble utdelt til Stein Kåre Austigard og Kristian Austigard på Hoem og Hoemsbu fredag 4.september. En flott hyllest for et enormt arbeid som er lagt ned over mange år.

Kristian Austigard overtok Hoem gård i en alder av 9 år. - Det har vært arbeid, arbeid og arbeid, sier Kristian som sammen med familien har holdt gården i stand på en fremragende måte og som nå blir belønnet med Kulturlandskapsprisen 2020 sammen med nevøen Stein Kåre Austigard.

Stein Kåre overtok gården i 2017 og flyttet til Eikesdalen med familien sin i 2018. Kristian er en god mentor og Stein Kåre har stort fokus på å få med seg alt han kan av lærdom og erfaring fra onkelen. - Målet er at jeg en dag kan levere fra meg gården til neste generasjon i enda bedre stand. Denne prisen gir oss følelsen av å bli verdsatt. At det vi gjør er verdifullt, sa Stein Kåre Austigard under prisoverrekkelsen

Gården ligger på vestsida av Eikesdalsvatnet og er uten veg. Den ligger i et område som er registrert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Det har vært gård på stedet siden 1500-tallet, mens dagens bygninger er fra sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Turistforeningen tok over driften av hovedhuset og har siden 1958 driftet det som en DNT hytte. Samarbeidet mellom grunneier og folket på Vike som står for båttransport gjør dette mulig.

Kristian Austigard og Stein Kåre Austigard får prisen for å ha holdt gården i stand på en fremragende måte. At deler av gården er driftet av DNT Romsdal gjør at Hoem og Hoemsbu er tilgjengelig for alle, og hver sommer benytter opp mot 700 personer seg av muligheten til å besøke denne perlen av et sted.

Juryen si grunngjeving:
Kulturlandskapet på Hoem er halde i hevd gjennom nennsam slått, skogrydding, beiting og styving av almetre. Videre er alle bygningane på garden halde ved like på en framifrå måte. Det same gjeld steingardar, rydningsrøyser, vegfar og stiar.

Sidan 1950-tallet har hovudhuset på garden – «Hoemsbu» – vore leigd ut til Den norske Turistforeininga (DNT). Samarbeidet med DNT gjer at området blir mykje brukt av turfolk og til ulike arrangement. Dette gjer at mange får nyte godt av arbeidet som er – og blir lagt ned på garden, og får kunnskap og innsikt i gamle driftsformer og tradisjonar.

Juryen meiner prisvinnarane innfrir mange av dei kriteria som ligg til grunn for utdeling av kulturlandskapsprisen, og trekk særleg fram dei store oppleving- og formidlingsverdiane på Hoem.

Juryen vil gratulerer Kristian Austigard og Stein Kåre Austigard med kulturlandskapsprisen!

Stein Kåre Austigard og Kristian Austigard får tildelt kulturlandskapsprisen 2020 for sitt arbeid på Hoem gård i Eikesdal av Rigmor Brøste, fylkesmann og Tove Lise Torve, fylkesordfører.
Stein Kåre Austigard og Kristian Austigard får tildelt kulturlandskapsprisen 2020 for sitt arbeid på Hoem gård i Eikesdal av Rigmor Brøste, fylkesmann og Tove Lise Torve, fylkesordfører. Foto: Maria Holo Leikarnes