UKE 27: Romsdalsfjella føremelding

Horndalen 24. juni 2020
Horndalen 24. juni 2020 Foto: Arnstein Salthammer Eide

Status per 30. juni: Det er krevende forhold flere steder i Romsdalsfjella med stor snøsmelting og høy vannføring. Her finner du ferske bilder og litt info om stiene som går fra hytte til hytte. Det er meldt varmt vær i helgen og regn i neste uke. Den høye vannføringen kan fortsette utover uka ved nedbør. 

Vading må påregnes. Utstyr som vandrestaver, egne vadesko/sandaler/våtsko og enkelt tau bør vurderes. 

Åfarnes - Skorgedalsbu: 
Snøfritt, men stor vannføring langs Selsetervatnet. Litt vading må påregnes. 

Skorgedalsbu - Måsvassbu:
Stor vannføring i Ljøsådalen. Tirsdag 30. juni er det mulig å krysse elva ved Ingridsetra med vading til knærne. Dette kan fort endre seg ved økt snøsmelting eller mye nedbør. Alternativet er da å gå helt inn til Ljøsådalshytta og krysse elva på bro her. Deretter må man orientere nordvestover mot Såtskarvatnet. Her er det ikke sti. Fortsatt en del snø i Såtskaret. 

Måsvassbu - Vasstindbu: 
Rundt Måsvassbu er det nå snøfritt og mulig for fin dagstur til Skrokkenfjellet og flere topper. Fortsatt litt snø mot Vasstindbu, men fint å gå. Fortsatt mye snø på toppen rundt Vasstindbu.

Måsvassbu - Isfjorden om Loftskaret:
Fint å gå, men elven nord for Loftskaret må vades ved stor vannføring. 

Vasstindbu - Svartvassbu:
De første 2-300 høydemetrene ned fra Vasstindbu er snødekt, ellers er det lite snø på stien til Svartvassbu. 

Svartvassbu - Grøvdal (Isfjorden): 
Her er det veldig mye snø og til dels skiføre. Store ras har gått fra Nyhetind og ned mot Nyheia. I starten av uke 27 er det tykke snøbroer som gjør det enkelt å krysse elva fra Hoemskaret. Men med mye regn og fortsatt varme i uke 27 kan disse snøbroene smelte og det vil da bli svært krevende å krysse elva. 

Horndalen - Vasstindbu:
Helt snøfritt før de siste 2-3o0 høydemeterne. Men vi anbefaler i krysse brua nede i Horndalen og på vestsiden av elva. Hvis ikke må man vade elva lenger inn i dalen.

Øverås-Brandstadbu:
Advarsel! Det har i vinter gått mange store skred i Storlia ved Øverås/Eresfjord. Deler av stien er ødelagt og det er svært vanskelig å ta seg fram. Vi anbefaler ikke denne stien før utbedringer er utført! 

Meringdal-Svartvassbu:
Snøfritt opp lia, men mye snø og skiføre innover mot Svartvassbu.

Reinsvassbu:
Aursjøveien er åpnet, men Reinsvassbu er ikke klar for besøk enda. 

Romsdalseggen:
Romsdalseggenbussen har startet og det her flotte forhold på selve Eggen. Opp fra Venjesdalen og til toppen er det fortsatt litt snø.

Flere bilder kommer. Har du informasjon og bilder til oss om føreforhold i Romsdalsfjella? Send det til oss på facebook eller e-post.