ADVARSEL! - Øverås-Brandstadbu

Foto: Bjørn Magne Øverås

STATUS per 22.06.2020. Det har i vinter gått mange store skred i Storlia ved Øverås/Eresfjord.

Deler av stien er ødelagt og det er svært vanskelig å ta seg fram. Vi anbefaler ikke denne stien før utbedringer er utført!  

Foto: Bjørn Magne Øverås