Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Medlemskap 2020

Foto: André Marton Pedersen

Vi vil takke alle medlemmer, turvenner og frivillige for nok et flott tur- og aktivitetsår! Sammen legger vi grunnlaget for at flest mulig enkelt skal kunne tilbringe tid på fjellet, i skogen eller ved kysten.

Som medlem i Den Norske Turistforening (DNT) er du med i Norges største friluftsfellesskap. Medlemskapet er knyttet opp mot postnummer, så bor du i Romsdal, blir du automatisk medlem i DNT Romsdal. Litt over 300.000 av Norges befolkning betaler medlemsavgiften årlig. Hos oss er det veldig mange som er glade i natur og friluftsliv, og 3.400 personer er medlem i DNT Romsdal. Vi har plass til mange flere!

HYTTENE våre, 560 i Norge, 12 av dem i Romsdal, er selve navet i DNT. Uten hytter, ingen DNT. Hyttene driftes og vedlikeholdes på dugnad av frivillige.

STIENE går til, fra og mellom hyttene. De er vardet og merket slik at du som er på tur skal komme trygt frem. I hele Norge er det 20.000 km med merkede stier, i Romsdal rundt 400 km. Rutefaddere går årlig kilometer etter kilometer og passer på at vardene står, de røde T-ene er synlige, samt at trær og busker ikke vokser inn i stien. 

FOLK går på stiene, deltar på fellesturer og arrangement med DNT. Turlederutdanningen sikrer god kunnskap hos DNTs turledere, slik at du kan oppleve trygget og et inkluderende  felleskap på tur.

MEDLEMSKAPET handler ikke bare om hva du kan få av rabatter og tilbud. Ved at du betaler ditt medlemskap årlig, støtter du oss i vårt arbeid. Det er du som medlem og de frivillige som er selve grunnmuren i DNT.

Les mer påwww.dnt.no/medlem og støtt DNT Romsdal i vårt arbeid i 2020.