Takk til Gjensidigestiftelsen

Foto: Merete Hagbø

Tusen takk til Gjensidigestiftelsen og dugnadsløftet som gjennom Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal i 2019 har gitt oss støtte til flere av våre prosjekter i vårt nedslagsfelt!

For en frivillig forening med få faste inntekstkilder, er økonomiske støtte gjennom dugnadsløftet veldig viktig. Gjennom Gjensidige sitt dugnadsløfte kan DNT Romsdal søke støtte til ulike prosjekter. Målet med Dugnadslftet er å vise at Gjensidige bryr seg lokalt - om barn, idrett og kultur.

I år har vi i DNT Romsdal vært særs heldige og fått støtte gjennom dugnadsløftet og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, som er vår lokale avdeling av Gjensidige, til flere prosjekter. Dette er svært kjærkomne og viktige kroner inn i vår økonomi. Slike støtteordninger gjør at vi kan satse på flere nærmiljøtilbud der folk bor, oppgradering av vårt hytte- og rutenett med mer.

I 2019 har vi vært så heldige å få tildelt kr 250.000,-. Disse midlene er fordelt med kr 150.000,- til nye Storlihytta i Moldemarka. Det resterende beløpet på kr 100.000,- går til vår satsingen på:

  • Barnas Turlag og tilbudet om TurboTUR, turkassetrimmen for barnefamilier lokalt. Les mer på www.turbotur.no
  • Oppgradering av stien mellom Skorgedalsbu - Måsvassbu - Skrokken med klopper og rastebord

Vi takker så mye for støtten og for tillitten Gjensidige viser til oss. Så jobber vi videre med å levere et godt, mangfoldig og troverdig tilbud i tiden fremover også.