Veøystua er nå klar for besøk!

Foto: Martin Gjellestad

DNT Romsdals åpner nå sin første kysthytte! Veøystua ligger på historiske Veøya i Romsdalsfjorden og er kun tilgjengelig med kajakk eller fritidsbåt. 

Mange i Romsdal elsker like mye kysten som fjellet og nå er det grunn til glede seg! Idag, 8. oktober, åpner Veøystua for booking. En liten, ubetjent hytte, i Skjetnevika på sørsiden av historiske Veøya. Hytta har enkel standard, 4 senger, 2 madrasser og er kun tilgjengelig med kajakk eller fritidsbåt. Veøystua er låst med DNT-nøkkel og må bookes på forhånd. I tilknytning til hytta lanserer DNT Romsdal også et kajakknaust i Vikbukta på Sølsnes, med 4 kajakker til utleie. Naustet ligger kun 2 km padling fra Veøya prestegard og 3 km fra Veøystua. 

DNT Romsdal har inngått leieavtale med Opplysningsvesenets fond som eier hytta. Veøystua ble på 1960-tallet brukt til skogsdrift.  

Veøya byr på flotte turmuligheter. Pilgrimstien (merket) går over hele øya fra Hangholmsundet i vest og østover til Veøy kirke og prestegård i Nørvågen. I tillegg til Skjetnevika er det fint å legge til med kajakk i Storsandvika, Hangholmen, Bondvika og Nørvågen. 
DNT Romsdal ønsker å samarbeide med Veøyutvalget og OVF rundt tilrettelegging av Veøya som friluftsområde.

Dette er den siste perlen i DNT Romsdals hyttetilbud. Vi tror alle som kommer hit vil forelske seg i stedet. DNT Romsdal håper at det nye overnattingstilbudet vil gjøre Veøya mer tilgjengelig og gjøre det enklere for folk å utforske Veøya. Vi har et fantastisk tilbud i fjellet, og nå ønsker vi å tilrettelegge for flere tilbud langs kysten. Interessen for padling har skutt i været og er en aktivitet som passer for svært mange. Mange drømmer om å våkne på et øde skjær og ta et bad før frokost. Overnatter du på Veøystua har du muligheten til nettopp dette. Arnstein Salthammer Eide, DNT Romsdal

Info om Veøya fra Romsdalsmuseet

På denne øya i Romsdalsfjorden ligger en middelalderkirke, kirkegard, prestegard med våningshus og tre andre gjenstående bygninger. Hit er det kun ca. 20 minutters gange fra Veøystua. Under dagens kulturlandskap skjuler det seg en kjøpstad fra middelalderen, trolig med 350-400 innbyggere. Snorre forteller at da kong Håkon Herdebrei møtte Erling Skakke i slaget ved Sekken (øy vest for Veøya) i 1162 (Magnus Erlingssons saga), håpet han på hjelp av ”bymennene” på Veøya. Slaget sto i Romsdalsfjorden, mellom Sekken og Veøya. Kong Håkon Herdebrei falt i dette slaget. 

Øya hadde sin blomstringstid som politisk, kirkelig og økonomisk sentrum i perioden 1050-1350. I det 12. århundre kom Romsdal under Frostating i Trøndelag. Dette begrenset likevel ikke makten til fylkestinget på Veøy. En rekke forhold førte imidlertid til at kjøpstaden Veøy gikk tilbake. 

Svartedauden midt på 1300-tallet fikk dramatiske konsekvenser. Fra 1500-tallet og framover ble fiskerier og trelasthandel viktige næringer for romsdalingene, og mye av handelen ble flyttet ut til fiskeværene på kysten, noe som også bidro til å redusere øyas betydning. 

Selv om byen forsvant, ble Veøya fortsatt et viktig sentrum i Romsdal. Veøy prestegjeld var lenge et av de største og rikeste i Norge. Det var fast fylkesting på øya til 1632. Fra ca. 1600 var det imidlertid bare prestefamilien og dens tjenere som bodde fast på øya, helt fram til 1890-åra. Den prestegarden som står i dag ble bygd i 1752-53. 

Nordre del av Veøya, Nordøya ble i 1970 fredet som vernet natur- og kulturlandskap. l vernebestemmelsene slås det fast at formålet med fredningen er å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke. For å oppnå dette er det utarbeidet en skjøtselplan. I 1905 ble prestegarden og deler av øya kjøpt av den fargerike og eksentriske William Coucheron-Aamot, som satte sitt preg på så vel bygninger som øyas mangfoldige historie. 
Etter 1950 brukte familien øya bare som feriested, og i 1990 mottok Romsdalsmuseet eiendommen som testamentarisk gave, mens Molde kommune eier kirka. Husene på prestegarden og kirka er eneste bebyggelsen på øya.