Friluftsfest i Romsdal

Foto: Maria Holo Leikarnes

Kom deg ut dagen i Romsdal ble en folkefest med mange ulike lavterskeltilbud for store og små.

DNT Kan melde om at rundt 60.000 nordmenn koste seg ute i naturen i dag. Det er ny deltakerrekord på Kom deg ut-dagen.

Mange ut på tur
I Romsdalen har alle våre arrangement hatt en god oppslutning. Vi ser at interessen for friluftsliv er voksende og det er godt å se at så mange kommer seg ut, opplever glede i naturen og bruker nærmiljøet. Sykkel var et populært tranportmiddel så vi nå på søndag og det er gledelig. Det er også derfor vi lager til flere lokale arrangement, slik at deltakerne nettopp kal kunne ha denne muligheten.

Lokal oppslutning og friluftsglede
Å være fysisk aktiv i naturen og i nærmiljøet er den aktiviteten flest nordmenn oppgir at de ønsker å gjøre mer av. Den Norske Turistforening er opptatt av at hver enkelt kommune kan gjøre det enklere for flere å drive et aktivt friluftsliv. Derfor har DNT Romsdal også stor oppslutning spesielt rundt de lokale Barnas Turlags gruppene, som arrangerer mange lavterskelturer og arrangement, i tillegg til noen lengre helgeturer. Det er kjekt å se at våre tilbud i nærområdet rekrutterer stadig nye friluftsentusiaster.

Vil ha enda flere ut 
- Friluftsliv er en nøkkel til å få med mange av de som i dag er inaktive, og DNT ser at det er spesielt stor etterspørsel etter friluftstilbud i nærheten av der folk bor. Vi har på Kom deg ut dagen i dag 170 ulike arrangement over det ganske land takket være våre engasjerte medlemsforeninger og frivillige, og vi håper politikerne kan hjelpe oss å tilrettelegge for enda mer aktivitet, sier generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang.

Statsminister Erna Solberg besøkte Kom deg ut-dagen på Breivoll gård i Akershus. Statsministeren synes vi er heldige i Norge, som har så kort vei til nærmeste naturopplevelse. - En tur i skogen kan by på så mye, det gir deg naturopplevelser og fysisk aktivitet. Det gir massevis med glede og økt livskvalitet og det er bra for helsen – både den fysiske og den mentale. Derfor oppfordrer jeg alle til å tenke på om det er noen i nærmiljøet, på arbeidsplassen eller skolen som hadde blitt glad for å bli invitert med på tur. Det skal ikke så mye til, men det betyr så mye. Og det er et viktig bidrag til sosial inkludering i hverdagen, sier Solberg. 

Friluftsliv for folkehelsa
I Romsdal har det vært en fin dag med mye ulike aktiviteter og gode samarbeid med ulike aktører. Gilde stilte med gratis pølse flere steder, det var Turbos bamseløp, padling, kajakkurs, sopptur, læring om sopp og nyttevekster, spikking, SUP, bading, natursti og mye mer. At interessen for friluftsliv er stor, er det ingen tvil om. Det er gøy.

Tusen takk for i dag til alle som deltok på et av våre arrangement.

Kom deg ut-dagen arrangeres i samarbeid med Norsk Tipping og Kiwi

Sunniva Inderhaug Nerbøvik og Turbo klar for Turbos bamseløp
Sunniva Inderhaug Nerbøvik og Turbo klar for Turbos bamseløp Foto: Maria Holo Leikarnes