MRT skifter navn til DNT Romsdal

Et klart flertall på årsmøte 21. mars 2019 vedtok navneendring fra Molde og Romsdals Turistforening til DNT Romsdal. Nytt navn og logo vil bli tatt i bruk gradvis fremover mot sommeren.

Her kan du lese bakgrunnen for for navneendringen. Presenter av styret på årsmøte 21. mars 2018.

 • DNT Romsdal er et mer samlende navn for foreningen
 • Flere vil føle en større tilhørighet til foreningen ved at navnet endres til DNT Romsdal, og dermed vil flere ha et ønske om å være medlem
 • De fleste som bor i ytre Romsdal også føler at de bor i Romsdal
 • DNT Romsdal vil føre til et større engasjement utenfor Molde by 
 • 1/3 av de totalt 57 medlemsforeningene har endret navn allerede, samt at flere underliggende lokale turlag har gjort det samme. Ålesund-Sunnmøre Turistforening vil i tiden fremover jobbe mot å endre navn til DNT Sunnmøre, og styret vet at det har blitt snakket om DNT Nordmøre hos Kristiansund og Nordmøre Turistforening
 • DNT Romsdal er et enklere navn og det er pr dags dato dessverre få som omtaler foreningen ved rett navn. Foreningen blir i dag omtalt som Møre og Romsdal Turistforening, DNT Molde og Romsdal, DNT, Turistforeningen, Molde og Romsdal Turistforening med mer
 • Nye brukere av tilbudet er kjent med DNT navnet, men vet ikke hva Molde og Romsdals Turistforening er
 • Turister oppfatter Turistforeningen som en turistinformasjon
 • DNT er en merkevare som de fleste kjenner til
 • Romsdal er godt kjent også i resten av landet, det er derfor ikke nødvendig å ha med Molde i navnet for å sette foreningen på kartet for tilreisende
 • Det ikke lenger er en forening for byfolket som skal på tur i bygdene, slik det var i større grad da lokalforeningene i landet ble stiftet og det var viktig å ha med bynavnet i foreningens navn
 • Fjellsportgruppa har allerede endret navn til DNT fjellsport Romsdal, i tillegg har foreningen signaturen som heter Romsdalstien og «eier» stien over Romsdalseggen.