Rekordbesøk på hyttene i fjellet!

For første gang i historien har MRT passert 4000 overnattingsdøgn på hyttene i fjellet! Hyttene opplevde en økning på hele 19% i 2018. Det har vært en dobling i antall overnattingsdøgn de siste fire årene.

Hytte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +/- 17/18
Feskarbua 20 20 13 38 44 46 75 48 -36,0 %
Reinsvassbu 125 85 157 117 117 202 199 120 -39,7 %
Brandstadbu 95 101 194 96 111 119 170 213 +25,3 %
Svartvassbu 102 71 224 170 106 165 201 331 +64,7 %
Vasstindbu 78 140 133 132 191 299 255 332 +30,2 %
Hoemsbu 424 400 338 450 612 476 558 746 +33,7 %
Måsvassbu 700 700 656 682 803 889 827 972 +17,5 %
Skorgedalsbu 500 346 215 328 522 1081 1243 +15,0 %
SUM 1544 2017 2067 1900 2312 2718 3366 4005 +19,0 %