Vindkraftanleggene ødelegger naturen i Midt-Norge

Vil vi ha det slik i populære turområder i Møre og Romsdal? Fra Tellenes vinnpark i Rogaland.
Vil vi ha det slik i populære turområder i Møre og Romsdal? Fra Tellenes vinnpark i Rogaland.

Nei til enda mer rasering av naturen vår! - Ja til å ta vare på vår natur. Nå planlegges tidenes største vindkraftutbygging i Norge. 

Sannsynligheten for at det kommer gedigne vindmøller i dine favorittområder er større enn du tror. Dette har nok verken du eller jeg fått med oss, men nå er dette i ferd med å skje. 

Friluftsliv er Norges største og viktigste fritidsaktivitet. Naturen er veldig viktig for vår mulighet til rekreasjon, opplevelser, berikelse, mestring og stillhet. Men den norske naturen trues på flere hold, blant annet av urbanisering og industriutbygging. I løpet av de siste 100 årene er andelen villmarkspreget natur gått fra 50% til under 12%.

Nå må vi verne om det lille som er igjen av urørt norsk natur. Vi må alle mobilisere! Neders i denne saken ser du analyseområdene i Møre og Romsdal som nå vurderes av NVE.

Irreversible naturinngrep 

Molde og Romsdals Turistforening, sammen med våre naboforeninger i fylket, sier et tydelig og klart nei til vindkraftanlegg i våre områder. Vindkraftturbiner til fjells er industrielle anlegg som medfører en rekke negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Turbinene er enormt høye (opptil 250 meter) og synlige på mange mils avstand, de bråker og opptar store areal. For hver vindkraftturbin bygges brede grusveier med dype skjæringer i terrenget. Naturinngrepene er irreversible. Foran hver turbin er det gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Dyre- og plantelivet blir også sterkt lidende ved en slik massiv utbygging. 

Faren for iskast fra rotorbladene kan vinterstenge viktige friluftslivsområder. Turistene som kommer til Norge vil oppleve vår enestående vakre natur, ikke se vindturbiner. 

Ikke rasér verdifull norsk natur 

Molde og Romsdals Turistforening er for fornybar energi og det er viktig at Norge bidrar i den store klimadugnaden, men å ødelegge resten av verdifull norsk natur i klimaets navn er ikke veien å gå. Konsekvensene ved vindkraftutbygging er for store i forhold til hva vi får igjen. Vi må heller se mot andre løsninger på klimakrisen. Energieffektivisering og –sparing er to viktige tiltak, i likhet med energiomstilling og energigjenvinning. Oppgrader for eksempel gamle kraftverk og overføringslinjer. Her er det mye energi å hente.

Bakgrunn for uttalelse: Myndighetene ønsker økt utbygging av vindkraftverk i Norge. NVE arbeider nå med å vurdere utbyggingsmulighetene. Til sammen 43 områder analyseres. Områdene er spredd over hele landet og flere er i Møre og Romsdal. Innen 1. april 2019 skal NVE levere Olje- og energidepartementet sin rapport med en vurdering av de mest egnede områdene for utbygging av vindkraft.  

Nedenfor ser du analyseområdene i Møre og Romsdal som nå vurderes av NVE. Og et kart med eksklusjoner, områder som NVE ikke finner aktuelt å analysere.