Bli medeier av Storlihytta!

Illustrasjon: Arkitektene BBW AS
Illustrasjon: Arkitektene BBW AS

Vil du eie en liten bit av den nye Storlihytta?
Eller gi en av dine kjære litt av hytta i presang?

Kjøp et eller flere andelsbrev og bidra til ferdigstillingen av vår nye folkehytte i Moldemarka!

Vi selger andelsbrev pålydende kr. 500 eller kr. 1000. 
Firmaer kan kjøpe andelsbrev pålydende kr. 10.000.
Alle private som kjøper andelsbrev for kr. 1000 eller mer totalt og firmaer som kjøper for kr.20.000 eller mer, får navnet sitt på en plakett inne på den nye hytta. 

Slik gjør du det:

Send en e-post til mrt@dnt.no eller ring kontoret på telefon 71 21 82 02 og opplys om hvor mange andelsbrev du vil kjøpe, til hvilket beløp, og hvilket eller hvilke navn som skal stå på andelsbrevene.

Har du Vipps, vippser du totalbeløpet til MRT sitt vippsnummer 112933. 
Merk betalingen med «Aksjon Storlihytta».

Andelsebrevene vil bli sendt deg digitalt på e-post. Har du ikke e-post, kan du få andelsbrevene i posten.

Hvis du ikke er interessert i andelsbrev eller å få navnet ditt på plaketten, kan du selvfølgelig også bidra. Da vippser du bare ønsket beløp til MRTs vippsnummer.

Ta kontakt med administrasjonen hvis du har noen spørsmål eller er usikker på hvordan du går fram!

Illustrasjon: Arkitektene BBW AS
Illustrasjon: Arkitektene BBW AS

Skrevet av Arnstein Salthammer Eide 27. november 2018