Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Tiltak for 600.000 kroner

Foto: Astrid Reenskaug

Romsdalseggen er ett av 14 turmål som får midler fra Miljødirektoratet.

Det er Miljøverndirektoratet som har fordelt 10,5 millioner kroner far tilskuddsordningen Nasjonale turstier. Ifølge ei pressemelding fra direktoratet er alle prosjektene som får støtte, knyttet til turstier som har utfordringer med svært mange besøkende der en stor andel er internasjonal gjester.

Midlene skal brukes til å utbedre forholdene for turistene, og en betydelig del av midlene går til tilrettelegging av og restaurering av turstier. Pressekontakt i Klima- og miljødepartementet, Tone Hertzberg, forteller at Romsdalseggen sin andel av potten er på 600.000 kroner.

Skal gjennomføres i 2018
For Romsdalseggen gis det støtte til tirettelegging av sti, arbeid med besøksstrategi og informasjonstiltak. - Norge har fantastiske naturområder som flere og flere utenlandske turister besøker. Samtidig er det viktig at naturverdiene ivaretas, og at opplevesen av fri og storslått natur ikke forringes på grunn av det store besøket. Derfor vil regjeringa bidra til at de mest brukte stieneikke ødelegges av slitasje, trengsel og forsøpling. Vi vil også bedre sikkerheten til de besøkende, blant annet ved å informere bedre og ved ulike beredskapstiltak, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

Direktoratet skriver i sin informasjon om tildelingen, at det er mål at flere turmål kommer i gang med helhetlig og langsiktig planlegging av turstiene, og at dette bør skje gjennom et bredt samarbeid mellom ulike aktører.

Det er Rauma kommune, Tindesenteret og Molde og Romsdals Turistforening som står bak søknaden om Romsdalseggen.

Tekst Ellinor Rørvik Lothe,
Åndalsnes Avis

Foto: Brit koldtø