Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede - paraidrettskveld

Arrangement

Dato
4. november kl. 18:00 - 20:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Funksjonshemmede, Utviklingshemmede
Turtyper
Arrangement, Oppstart, Aktivitet, Inkludering, Utvilkingshemmede
Arrangør
DNT Romsdal
Turområde
Romsdalen og Eikesdalen (se kart)

Kveld for bevegelse og aktivitet

Velkommen til ny kveld med Friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede ! I kveld har vi slått sammen vår egen Friluftskveld med Møre og Romsdal Idrettskrets sin paraidrettskveld. Det blir en kveld der bevegelse og aktivitet skal stå i sentrum. Base for kvelden blir idrettssalen og uteområdet ved Molde Folkehøgskole.

Idrettskretsen og studenter fra vernepleie - og idrettsstudier ved Høgskolen i Molde bidrar til å lage tilrettelagte aktiviteter som de fleste kan være med på. Det gjelder blant annet fotball, boccia, teppecurling og andre allidrettslige og lavterskel aktiviteter.

I gapahuken utenfor gymsalen inviteres det dessuten til bålkaffe og musikk for anledningen.

Vær kledd både for å være ute og inne i gymsalen.

Det serveres kald drikke og litt frukt.

Frammøte/parkering: Molde Folkehøgskole. Se kart.

Pris: Arrangementet er gratis, ingen påmelding.

Gjennomføring i samarbeid mellom Molde og Romsdals Turistforening, Høgskolen i Molde, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Norsk forbund for utviklingshemmede og Møre og Romsdal Idrettskrets.

Vel møtt !

Om "Friluftsliv tilrettelagt for utvilkingshemmede"

Prosjekt Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede er et samarbeid mellom studenter ved Høgskolen i Molde, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Norsk Forbund for utviklingshemmede og Molde og Romsdals Turistforening. Målet er å skape et tilbud for utviklingshemmede og deres familie, venner og støtteapparat. Gjennom felles aktiviteter som er tilrettelagt for ulike funksjonsnivåer ønsker vi å skape en felles arena for å møtes og ha det gøy sammen. Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets sesonger, og er tiltenkt både barn, ungdom og voksne, familie og/eller gode hjelpere.

Følg oss på vår facebokside: https://www.facebook.com/molderegionen

Vil du være frivillig i prosjektet i tilknytning til aktivitetene kan du melde deg her

 

 

 

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede - paraidrettskveld

Kveld for bevegelse og aktivitet Velkommen til ny kveld med Friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede ! I kveld har vi slått sammen vår egen Friluftskveld med Møre og Romsdal Idrettskrets sin paraidrettskveld. Det blir en ...